Jokes

Jokes for the Day by Rahul located in Ghatkopar, Mumbai!!

OFFICER : WHAT IS YOUR NAME ?

CANDIDATE : M P. SIR

OFFICER : TELL ME PROPERLY

CANDIDATE : MOHAN PAL SIR

OFFICER : YOUR FATHER'S NAME ?

CANDIDATE : M P. SIR

OFFICER : WHAT DOES THAT MEAN ?

CANDIDATE : MANMOHAN PAL SIR

OFFICER : YOUR NATIVE PLACE

CANDIDATE : M P. SIR

OFFICER : IS IT MADHYA PRADESH ?

CANDIDATE : NO, MUNNUR PAL SIR

OFFICER : WHAT IS YOUR QUALIFICATION?

CANDIDATE : M P. SIR

OFFICER : (ANGRILY) WHAT IS IT ?

CANDIDATE : MATRIC PASS

OFFICER : WHY DO YOU NEED A JOB ?

CANDIDATE : M P. SIR

OFFICER : AND WHAT DOES THAT MEAN ?

CANDIDATE : MONEY PROBLEM SIR

OFFICER : DESCRIBE YOUR PERSONALITY

CANDIDATE : M P. SIR

OFFICER : EXPLAIN YOURSELF CLEARLY

CANDIDATE : MAGNANIMOUS PERSONALITY SIR

OFFICER : THIS DISCUSSION IS NOWHERE, YOU MAY GO NOW

CANDIDATE : M P. SIR

OFFICER : WHAT IS IT NOW

CANDIDATE : MY PERFORMANCE. ...?

OFFICER : MP !!!

CANDIDATE : WHAT IS THAT SIR..?

OFFICER : MENTALLY PUNCTURED

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ek Gadha:- yaar mera malik mujhe bahut maarta hai.

Dusara Gadha:- to tu bhag kyu nahi jata.

Pehla Gadha:- Bhag to jata par yahan future bada bright hai ... malik ki khoobsurat beti jab shararat karti hai to malik kahta hai, "teri shadi gadhe se kar dunga...!"
bas isi ummeed me baitha hoon.

----------------------------------------------------------------------------------------------